dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Prowadzenie nadzoru autorskiego, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji oraz świadczenie usług serwisu technicznego systemu Centralna Baza Danych Systemu Informatycznego Prokuratury (CBD SIP) i systemu Replika bazy danych PESEL (Replika PESEL)” – znak sprawy: PG XF 292/12/11.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 1 do SIWZ (pobierz plik)

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty(pobierz plik)

 

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie (pobierz plik) 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie (pobierz plik)

 

Załącznik nr 5  do SIWZ – oświadczenie  (pobierz plik)

 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz wykonanych usług (pobierz plik)

 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób (pobierz plik)

 

Formularz zgłoszenia modyfikacji (pobierz plik)

 

Formularz zgłoszenia reklamacji (pobierz plik)

 

Formularz zgłoszenia awarii (pobierz plik)

 

Formularz zgłoszenia odbioru po awarii (pobierz plik)

  

Formularz zgłoszenia wersji do odbioru (pobierz plik)

 

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-09-23
Data udostępnienia informacji: 2011-10-17
Liczba odsłon: 1 735