Świadczenie pomocy prawnej dla Prokuratury Generalnej w 2012 roku