Wybór Odsprzedawcy oprogramowania Microsoft dla powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratu…