dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wybór Odsprzedawcy oprogramowania Microsoft dla powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w ramach programu Microsoft Select, zgodnie z umową ramową 80S60033” – znak sprawy: PG XF 292/8/11

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (pobierz plik)

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 2 do SIWZ –  Formularz oferty (pobierz plik)

 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie  (pobierz plik)

 

Załącznik nr 4 do SIWZ –  Oświadczenie (pobierz plik)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie (pobierz plik)

 

Załącznik nr 6  do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw (pobierz plik)

 

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wymagania w zakresie dostarczanego oprogramowania i licencji (pobierz plik)

 

Załącznik nr 8  do SIWZ – Wykaz produktów (pobierz plik)

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-03
Data udostępnienia informacji: 2011-10-03
Liczba odsłon: 1 960

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj