Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy (pobierz plik)

 

Załączniki nr 2 i 3 do umowy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna (pobierz plik)

 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty (pobierz plik)

  

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  dla osób fizycznych (pobierz plik)

 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-11-18
Data udostępnienia informacji: 2011-11-18
Liczba odsłon: 1 292