Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (pobierz plik)

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy (pobierz plik)

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ –  Oferta Wykonawcy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  (pobierz plik)

 

Załącznik nr 4 do SIWZ –  Oświadczenie Wykonawcy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 6 do SIWZ –  Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 7  do SIWZ – Wykaz dostaw (pobierz plik)

  

Załącznik Nr 8 do SIWZ –  Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia (pobierz plik)

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Strzałkowska
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-28
Data udostępnienia informacji: 2011-09-28
Liczba odsłon: 1 241