środa, 12 października 2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz plik)

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy (pobierz plik)

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ –  Oferta Wykonawcy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – dane techniczne oferowanego pojazdu (pobierz plik)

 

Załącznik nr 4 do SIWZ –  Oświadczenie Wykonawcy art. 22 i 24 (pobierz plik)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 6 do SIWZ –  Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 7  do SIWZ – Wykaz dostaw (pobierz plik)

 

Załącznik nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Strzałkowska
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-10-12
Data udostępnienia informacji: 2011-10-12
Liczba odsłon: 1 481