wtorek, 16 sierpnia 2011

Zamówienia z wolnej ręki

Dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki na:

1.Zakup usług transmisji danych w oparciu o zestawione łącza dostępowe do ogólnopolskiej sieci transmisji danych PeselNet/MPLS na mocy porozumienia nr DEPiT-0436-PESEL-NRT MPLS-0068/2011 z dnia 21.01.2011 r. zawartego pomiędzy Prokuraturą Generalną a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na współużytkowanie ogólnopolskiej sieci teletransmisyjnej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (pobierz plik)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pobierz plik)

————————————————————————————————————————————

2.Zakup 15 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 20 szt. laserowych drukarek monochromatycznych A4, 8 szt. monitorów ekranowych 22””– znak sprawy: PG XF 292/30/11

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (pobierz plik)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pobierz plik)

————————————————————————————————————————————

3.Świadczenie usługi dzierżawy dedykowanego łącza transmisji danych do sieci SDH Policji – znak sprawy: PG XF 292/15/11

(pobierz plik)

4.Świadczenie usług transmisji danych w oparciu o zestawione łącze dostępowe standard do sieci Pesel-NET/MPLS o przepływności 2 Mbps – znak sprawy: PG XF 292/14/11 (pobierz plik)

5.Zakup usług szkoleniowych dla 60 administratorów systemu informatycznego „SIP – Libra-2” z powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – znak sprawy: PG XF 292/16/11 (pobierz plik)

6.Zakup usług szkoleniowych dla 60 administratorów systemu informatycznego „SIP – Libra-2” z powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – znak sprawy: PG XF 292/16/11 (pobierz plik)


————————————————————————————————————————————

2 września 2011 r.

7.dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Świadczenie usług transmisji danych w oparciu o zestawione łącze dostępowe standard do sieci Pesel-NET/MPLS o przepływności 2 Mbps”– znak sprawy: PG XF 292/14/11(pobierz plik)

8.dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej reki na„Świadczenie usługi dzierżawy dedykowanego łącza transmisji danych do sieci SDH Policji” – znak sprawy PG XF 292/15/11 (pobierz plik)

———————————————————————————————————-

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Duchnowicz, Strzałkowska
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-08-16
Data udostępnienia informacji: 2012-02-22
Liczba odsłon: 2 950

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj