Budowa podstawowej infrastruktury sprzętowo – programowej systemów teleinformatycznych