środa, 08 sierpnia 2012

Budowa podstawowej infrastruktury sprzętowo – programowej systemów teleinformatycznych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę podstawowej infrastruktury sprzętowo – programowej systemów teleinformatycznych Prokuratury Generalnej”, znak sprawy PG XF 292/25/12

Uwaga:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie internetowej po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku urzędowym UE.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Strzałkowska
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-08-08
Data udostępnienia informacji: 2013-01-29
Liczba odsłon: 1 866