Dostawa, montaż i uruchomienie 6 sztuk kopiarek na potrzeby Prokuratury Generalnej

niedziela, 28 października 2012

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

wtorek, 23 października 2012

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SIWZ

czwartek, 18 października 2012

Ogłoszenie o zamówieniu

czwartek, 18 października 2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA