Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz plik)

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Załącznik nr 1 do Oferty (pobierz plik)

Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór umowy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 2 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy (pobierz plik)

  

Załącznik nr 2 do SIWZ  (pobierz plik)

 

Załącznik nr 3 do SIWZ (pobierz plik)

Załącznik nr 4 do SIWZ (pobierz plik)

Załącznik nr 5 do SIWZ (pobierz plik)

 

Załącznik nr 6 do SIWZ (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-10-18
Data udostępnienia informacji: 2012-10-18
Liczba odsłon: 1 833