Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (pobierz plik)

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór umowy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta wykonawcy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonanwcy z art. 22 ust. 1 (pobierz plik)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonanwcy z art. 24 ust. 1 (pobierz plik)

 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 1 (pobierz plik)

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Strzałkowska
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2012-11-21
Data udostępnienia informacji: 2012-11-22
Liczba odsłon: 1 275