Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór umowy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Wykonawcy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonanwcy z art. 22  ust. 1 (pobierz plik)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonanwcy z art. 24 ust. 1 (pobierz plik)

 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 1 (pobierz plik)

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Strzałkowska
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-11-05
Data udostępnienia informacji: 2012-11-06
Liczba odsłon: 1 211