Dostawę do Prokuratury Generalnej w 2012 roku „Nowych Zeszytów Samorządowych” i „Gazety …