wtorek, 11 grudnia 2012

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę prasy, czasopism i periodyków na rok 2013” – znak sprawy: PG XF 292/44/12 (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-12-11
Data udostępnienia informacji: 2012-12-12
Liczba odsłon: 966