dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę prasy, czasopism i periodyków na rok 2013” – znak sprawy: PG XF 292/44/12 (pobierz plik).

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2012-12-26
Data udostępnienia informacji: 2012-12-27
Liczba odsłon: 980