Opracowanie, dostawę i wdrożenie oprogramowania dla potrzeb opracowań statystycznych …..