dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie, dostawę i wdrożenie oprogramowania dla potrzeb opracowań statystycznych i zakresu spraw prokuratorskich karnych, cywilnych i administracyjnych”, znak sprawy PG XF 292/8/12 (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Strzalkowska
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-05
Data udostępnienia informacji: 2012-06-05
Liczba odsłon: 1 255