Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 2 do Umowy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia (pobierz plik)

Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór umowy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 2 do SIWZ Oferta Wykonawcy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonanwcy z art. 22  ust. 1 (pobierz plik)

Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie Wykonanwcy z art. 24 ust. 1 (pobierz plik)

Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Strzałkowska
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-04-30
Data udostępnienia informacji: 2012-04-30
Liczba odsłon: 1 285