Prowadzenie nadzoru autorskiego nad eksploatacją systemu, wsparcie techniczne dla użytkowników…