dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę dostępu do sieci i serwisów internetowych krajowych i zagranicznych w sieci Internet, w tym internetowej bazy prawnej, oraz usługę stałego symetrycznego połączenia o gwarantowanym paśmie w warstwie drugiej modelu ISO/OSI” – znak sprawy: PG XF 292/29/12 (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-11-08
Data udostępnienia informacji: 2012-11-09
Liczba odsłon: 1 248