dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę przeprowadzenia zajęć językowych” – znak sprawy: PG XF 292/15/12 (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-07-27
Data udostępnienia informacji: 2012-07-27
Liczba odsłon: 1 263