Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (pobierz plik)

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór umowy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu zamówienia (pobierz plik

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta wykonawcy (pobierz plik

 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonanwcy z art. 22 ust. 1 (pobierz plik)

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonanwcy z art. 24 ust. 1 (pobierz plik)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 2 pkt 1 (pobierz plik)

 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-11-27
Data udostępnienia informacji: 2012-11-28
Liczba odsłon: 1 250