Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz plik)

Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór umowy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 2 do SIWZ Oferta Wykonawcy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonanwcy z art. 22  ust. 1 (pobierz plik)

Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie Wykonanwcy z art. 24 ust. 1 (pobierz plik)

Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 (pobierz plik)

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-05-16
Data udostępnienia informacji: 2012-05-16
Liczba odsłon: 1 227