Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór umowy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Wykonawcy (pobierz plik)

  

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonanwcy z art. 22  ust. 1 (pobierz plik)

 

Załącznik nr4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonanwcy z art. 24 ust. 1 (pobierz plik)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 (pobierz plik)

 

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (pobierz plik)

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-11-11
Data udostępnienia informacji: 2012-11-20
Liczba odsłon: 1 230