Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór umowy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 1 do Oferty – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty (pobierz plik)

 

Załącznik nr 2 do Umowy (pobierz plik)

  

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonanwcy z art. 22  ust. 1 (pobierz plik)

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonanwcy z art. 24 ust. 1 (pobierz plik)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 1 (pobierz plik)

 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07
Data udostępnienia informacji: 2012-11-08
Liczba odsłon: 1 276