niedziela, 29 kwietnia 2012

Zamówienia z wolnej ręki

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup ciepła oraz dystrybucję i przesyłanie ciepła do budynku Prokuratury Generalnej, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Krasińskiego 65” – znak sprawy: PG XF 292/28/12

(pobierz plik)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup ciepła oraz dystrybucję i przesyłanie ciepła do budynku Prokuratury Generalnej, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Krasińskiego 65” – znak sprawy: PG XF 292/28/12

(pobierz plik)


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Dostawę do Prokuratury Generalnej w 2012 roku „Nowych Zeszytów Samorządowych” i „Gazety Podatkowej” – znak sprawy: PG XF 292/9/12 (pobierz plik)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Dostawę do Prokuratury Generalnej w 2012 roku Nowych Zeszytów Samorządowych i Gazety Podatkowej”(pobierz plik)


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup 5 pakietów oprogramowania analizy kryminalnej firmy i2 Ltd. na potrzeby wyposażenia stanowisk analizy kryminalnej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury” – znak sprawy: PG XF 292/19/12 (pobierz plik)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup 5 pakietów oprogramowania analizy kryminalnej firmy i2 Ltd. na potrzeby wyposażenia stanowisk analizy kryminalnej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury” – znak sprawy: PG XF 292/19/12(pobierz plik)


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup usług asysty technicznej i maintenance oraz wsparcia eksploatacyjnego i technicznego dla użytkowników oprogramowania firmy i2 Ltd. w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury” – znak sprawy: PG XF 292/20/12 (pobierz plik)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup usług asysty technicznej i maintenance oraz wsparcia eksploatacyjnego i technicznego dla użytkowników oprogramowania firmy i2 Ltd. w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury” – znak sprawy: PG XF 292/20/12 (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2012-04-29
Data udostępnienia informacji: 2013-01-29
Liczba odsłon: 2 192

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj