środa, 09 czerwca 2021

Konferencja Prokuratora Generalnego w sprawie orzeczenia ID SN odmawiającego uchylenia immunitetu sędzi

Konferencja Prokuratora Generalnego w sprawie orzeczenia ID SN odmawiającego uchylenia immunitetu sędzi

Na środowym (09.06.2021 r.) briefingu prasowym w siedzibie Prokuratury Krajowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro ocenił jako bulwersujące orzeczenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego odmawiające uchylenia immunitetu sędzi Beacie Morawiec.

Decyzja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego dobitnie pokazała, że środowisko sędziowskie nie jest zdolne do samooczyszczenia – podkreślił Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Przypomniał, że w sprawie sędzi Beaty Morawiec prokuratura zgromadziła bardzo dobrze udokumentowany materiał dowodowy.

Rozpoznając w I instancji wniosek o uchylenie immunitetu sędzi Izba Dyscyplinarna podzieliła stanowisko prokuratury. Sąd wprost uznał, że w odniesieniu do każdego z czynów zarzucanych sędzi istnieją co najmniej 3 dowody potwierdzające zarzuty.

Mimo to rozpatrująca wniosek o uchylenie immunitetu w II instancji Izba Dyscyplinarna niejednogłośnie – przy stanowisku odrębnym przewodniczącego składu – uchyliła orzeczenie zezwalające na dalsze prowadzenie postępowania karnego przeciwko sędzi.

Jest to decyzja tym bardziej bulwersująca, że nie dotyczy rozstrzygnięcia o winie bądź niewinności sędzi Morawiec. Izba Dyscyplinarna o tym nie orzeka, o tym decyduje sąd właściwy do rozpoznania sprawy.  Poniedziałkowa decyzja Izby Dyscyplinarnej odbiera samą możliwość takiego rozstrzygnięcia – wskazał Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Zwrócił również uwagę, że wskutek takiego orzeczenia doszło do swoistego paradoksu. Wobec mężczyzny, który zgodnie z ustaleniami śledztwa wręczył sędzi korzyść majątkową, przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, prokuratura będzie mogła zakończyć postępowanie kierując przeciwko niemu akt oskarżenia. Jednak analogicznych kroków prokuratura nie będą mogła podjąć wobec sędzi.

Okazuje się, że jest grupa zawodowa, do której nie mają zastosowania zasady prawa, które dotyczą przeciętnego człowieka – podkreślił Zbigniew Ziobro. Zaznaczył również, że w wielu krajach Europy Zachodniej w ogóle nie funkcjonują immunitety sędziowskie w sprawach karnych.

Prokuratura konsekwentnie stoi na stanowisku, że warunkiem niezawisłości i niezależności sądów oraz szacunku i zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości jest sprawowanie godności sędziego przez osoby, które pozostają poza wszelkimi podejrzeniami. Uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego uwzględniająca zażalenie na decyzję o uchyleniu immunitetu sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie temu zagraża. Poprzez uniemożliwienie procesowej weryfikacji zarzutów wobec sędzi może podważać zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w innych rozstrzyganych przez nią sprawach, będąc obciążeniem dla samej sędzi.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-06-09
Data udostępnienia informacji: 2021-06-09
Liczba odsłon: 922