wtorek, 17 sierpnia 2021

Numer 7-8/2021

Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • prof. dr hab. Jacek Giezek, Kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Piotr Kardas, Kierownik Zakładu Prawa karnego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego

O modelach ciągłości przestępstwa oraz przejawach jej instrumentalizacji w procesie karnym

Models and instrumentalisation of a continuing offence in a criminal justice process

  • dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. Uniwersytetu Śląskiego

Kwestia czasu popełnienia przestępstwa skarbowego polegającego na niezłożeniu zgłoszenia o zaprzestaniu działalności gospodarczej

Time of the commission of a tax offence of failing to notify termination of business activities 

  • dr. hab. Monika Klejnowska, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zarzut odwoławczy jako wyznacznik granic rozpoznawania sprawy i orzekania w procesie karnym

Objections raised on appeal as determinants of limits for hearing and adjudicating a criminal case

  • dr Grzegorz Ocieczek, Prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, adiunkt UKSW, Adam Zbieranek, Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego

Instytucja świadka anonimowego. Wybrane zagadnienia

Witness anonymity: select issues 

  • prof. dr hab. Romuald Kmiecik, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Sądy pokoju – anachronizm czy krok ku demokratyzacji wymiaru sprawiedliwości?

Justice of the peace court: anachronism or step towards democratized administration of justice? 

  • dr Daria Danecka, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Radecki, emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Nauk Prawnych PAN

Przestępstwa przeciwko zwierzętom w prawie niemieckim, czeskim, słowackim i polskim

Offences against animals in German, Czech, Slovak, and Polish law 

  • Adam Roch, Sędzia Sądu Najwyższego, Izba Dyscyplinarna

Konstytucyjna problematyka wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa

Constitutional issues related to the election of judges to the National Council of the Judiciary 

  • dr hab. Grzegorz Maroń, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Cywilno- i karnoprawne aspekty religijnego ostracyzmu (shunningu)

Civil and criminal law aspects of religious ostracism (shunning) 

 

Materiały szkoleniowe/Training material

  • dr Józef Gurgul, prokurator Ministerstwa Sprawiedliwości w stanie spoczynku

Profesora Józefa Wójcikiewicza „Piękno przestępstwa” (okiem prokuratora praktyka)

Professor Józef Wójcikiewicz and his “Piękno przestępstwa” (seen by the eyes of an active prosecutor) 

 

Z historii Prokuratury/Prosecutor’s office: historical overview

Edmund Baszkowski

Kpt. Rez. Dr Adam Kozłowski

 

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-08-17
Data udostępnienia informacji: 2021-08-17
Liczba odsłon: 5 707

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj