czwartek, 24 września 2020

Odpowiedzą przed sądem za oszustwa metodą „na policjanta”

Odpowiedzą przed sądem za oszustwa metodą „na policjanta”

22 września 2020 roku Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do Sądu Okręgowego w Toruniu akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Sz. i Pawłowi M. którzy dopuścili się szeregu oszustw na szkodę seniorów, stosując tzw. metodę na policjanta.

Podawali się za funkcjonariuszy CBŚP

26 – latkowie działali wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w czerwcu i lipcu 2019 roku, w różnych miejscowościach na terenie kraju, w tym m.in. Krakowie, Katowicach, Olsztynie, Poznaniu, Puławach i Opolu. Przestępcze zachowania podejmowali zgodnie z ustalonym podziałem ról, poprzez nawiązywanie połączeń z osobami dysponującymi numerami telefonów stacjonarnych. Sprawcy podawali się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji wykonujących działania polegające na rozpoznawaniu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w sektorze bankowym, w których zagrożone są pieniądze zdeponowane w bankach oraz inne posiadane mienie.

Wyłudzili ponad 750 tysięcy złotych

Swoim działaniem doprowadzili pokrzywdzonych seniorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 750 tysięcy złotych, w tym  Mariusz Sz. w kwocie 423 tysięcy złotych, a Paweł M. blisko 330 tysięcy złotych. Ponadto mężczyźni usiłowali wyłudzić pieniądze w kwotach niemal 180 tysięcy złotych  – Mariusz Sz. i ponad 174 tysięcy złotych – Paweł M.

Jak ustalono w toku śledztwa oskarżeni nakłonili pokrzywdzonych do dobrowolnego przekazania rzekomym funkcjonariuszom pieniędzy pobranych z kont bankowych lub przechowywanych w miejscach zamieszkania oraz biżuterii, pod pretekstem wykorzystania ich do celów dowodowych.

W części przypadków sprawcy wyszarpywali pokrzywdzonym pieniądze siłą i uciekali.  Działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz uczynili sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu.

Środki zapobiegawcze

W toku śledztwa Mariusz Sz. był tymczasowo aresztowany, natomiast wobec Pawła M. stosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Na mieniu obu oskarżonych dokonano zabezpieczeń majątkowych na poczet przyszłych kar.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-09-24
Data udostępnienia informacji: 2020-09-24
Liczba odsłon: 296