add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Podlaski pion PZ zabezpieczył mienie o wartości ponad 31 milionów złotych – Prokuratura Krajowa
poniedziałek, 16 sierpnia 2021

Podlaski pion PZ zabezpieczył mienie o wartości ponad 31 milionów złotych

Podlaski pion PZ zabezpieczył mienie o wartości ponad 31 milionów złotych

W ostatnim czasie, w ramach dwóch śledztw nadzorowanych przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku prokuratorzy i funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji zabezpieczyli majątek podejrzanych o łącznej wartości ponad 31 milionów złotych.

Zabezpieczone domy i mieszkania

Z ustaleń śledztwa nadzorowanego przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku wynika, że członkowie jednej ze zorganizowanych grup przestępczych wyłudzali ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowania na realizację projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej. Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzanym udało się wyłudzić 45 milionów złotych i usiłowali wyłudzić kolejne prawie 46 milionów złotych. W wyniku podjętych działań zabezpieczono udziały w spółkach oraz nieruchomości w postaci domów, mieszkań i apartamentów, na łączną kwotę blisko 26 milionów złotych.
Inwestowali zarobione pieniądze w nieruchomości

W kolejnej sprawie członkowie zorganizowanej grupy przestępczej prowadzili agencje towarzyskie w Wielkiej Brytanii. Czynności wykonywano w ramach tzw. „zespołu JIT”, przy udziale Eurojustu. Z ustaleń postępowania wynika, że w agencjach od 2019 roku było zatrudnionych kilkadziesiąt kobiet różnych narodowości. Zyski z tego procederu były transferowane do Polski, gdzie inwestowano je w nieruchomości. W wyniku działań funkcjonariuszy CBŚP i prokuratorów zabezpieczono domy, mieszkania i działki budowlane znajdujące się na terenie woj. podlaskiego, na łączna kwotę ponad 5 milionów złotych.
Tylko w tym roku, wyniku podjętych działań przez CBŚP i Prokuratury, na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w wysokości ponad 490 milionów złotych. W większości są to nieruchomości w postaci domów, mieszkań czy działek budowlanych, ale przejmowane są także luksusowe samochody, różnego rodzaju wartościowy sprzęt czy biżuteria.

Prokuratorzy przekazują sprzęt do szpitali, straży pożarnej i policji

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku w lipcu 2021 roku przekazał strażakom sprzęt, który będzie im służył do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Było to kolejne wsparcie instytucji walczących z epidemią ze strony pionu PZ Prokuratury Krajowej, ponieważ już w styczniu 2021 roku Zachodniopomorski Wydział PZ PK przekazał szpitalom i Policji sprzęt o wartości 3 milionów złotych, który został odebrany mafii Vat-owskiej, natomiast w marcu 2021 roku Dolnośląski Wydział PZ PK przekazał szpitalom sprzęt odebrany mafii tytoniowej.

Nowelizacja ustawy

Przekazanie szpitalom, policjantom lub strażakom, zabezpieczonego sprzętu, jest możliwe dzięki wprowadzonej 31.03.2020 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzony ustawą art. 232 b k.p.k. umożliwia przekazanie zajętych w trakcie postępowania karnego przedmiotów instytucjom walczącym z epidemią w tym Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

Szybkie przekazanie potrzebnego sprzętu

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy wskazano, że niszczenie lub przechowywanie zajętych substancji pochodzących z przestępstwa, w sytuacji zagrożenia epidemicznego stanowiłoby trwonienie zasobów, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i nosiłoby znamiona marnotrawstwa. Jednocześnie pozostawienie tychże środków w depozycie również nie znajduje uzasadnienia wobec charakteru zagrożenia epidemicznego.

Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy postępowanie w tej kwestii wymaga stanowczych i szybkich działań w kierunku przejęcia i przekazania do wykorzystania zasobów, które mogą być zużyte w celu natychmiastowego podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-08-16
Data udostępnienia informacji: 2021-08-16
Liczba odsłon: 2 657

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj