wtorek, 08 czerwca 2021

Trafili do aresztu za wyłudzenie ponad 45 milionów złotych dotacji unijnych

Trafili do aresztu za wyłudzenie ponad 45 milionów złotych dotacji unijnych

Na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 7 osób w tym 6 wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, które łącznie wyłudziły ponad 45 milionów złotych dotacji z budżetu Unii Europejskiej i usiłowały wyłudzić kolejne prawie 46 milionów złotych. Wszyscy usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Na wniosek prokuratora pięć osób trafiło do aresztu. Funkcjonariusze przeprowadzili czynności na terenie województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Przeszukano kilkanaście miejsc zamieszkania i użytkowanych przez podejrzanych oraz siedziby podmiotów gospodarczych, zabezpieczając przy tym dokumentację, komputery, nośniki danych i telefony.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił dwóm zatrzymanym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowany z art. 258 par. 3 kk, która wyłudziła prawie 35 milionów złotych z funduszy unijnych kwalifikowany z art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1 kk oraz usiłowała wyłudzić kolejne 37 milionów złotych.

Jeden z kierujących grupą i osoba ściśle powiązane z grupą, usłyszeli dodatkowe zarzuty, dotyczące wyłudzenia kolejnych 11 milionów złotych i usiłowania wyłudzenia 8 milionów złotych tytułu dofinasowania ze środków unijnych.

Pozostałym zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kk oraz wyłudzenia prawie 35 milionów złotych z funduszy unijnych kwalifikowany z art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1 kk oraz usiłowania wyłudzenia kolejnych 37 milionów złotych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Na wniosek prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec pięciu podejrzanych. Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego do 100 tysięcy złotych.

Wyłudzili dotacje unijne

W toku postępowania prokurator ustalił, że podejrzani uzyskiwali środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego reprezentowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Podejrzani przedkładali dokumenty potwierdzające nieprawdę w celu uzyskania dofinansowania projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej.
W toku śledztwa ustalono, że podejrzani posługiwali się dowodami zakupu profesjonalnych linii produkcyjnych, których wartości były wielokrotnie zawyżane. Linie produkcyjne były dostarczane przez spółki zarejestrowane w Warszawie oraz Tajwanie. Reprezentujący je lider grupy przestępczej był dostawcą linii produkcyjnych o wielokrotnie zawyżonej wartości  oraz zapewniał środki finansowe na działanie grupy.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-06-08
Data udostępnienia informacji: 2021-06-07
Liczba odsłon: 1 529