Działalność cywilna i administracyjna

wtorek, 08 października 2019

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie umowy na „lichwiarską poży...

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyc...

czwartek, 03 października 2019

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie odszkodowania za internowa...

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyc...

środa, 28 sierpnia 2019

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku o zapłatę

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyc...

czwartek, 11 lipca 2019

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku nakazującego ...

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyc...

poniedziałek, 24 czerwca 2019

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od wyroku dotyczącego lichwiarskiej ...

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyc...

środa, 19 czerwca 2019

Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie skargi kasa...

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną w sprawie „frankowiczów” o co wnosił Prokurator Generalny...

czwartek, 09 maja 2019

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od prawomoc...

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od prawomocnego nakazu zapłaty ...

poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego dotycząca pozwu o zapłatę

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyc...

piątek, 12 kwietnia 2019

Skarga prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzj...

Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War...

czwartek, 11 kwietnia 2019

Po wniesieniu przez Prokuratora Generalnego skargi nadzwyczajnej Sąd Apelacyjny ...

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyc...