Działalność cywilna i administracyjna

wtorek, 12 stycznia 2021

Nakaz zapłaty wydany w oparciu o sfałszowane faktury – Prokurator Generalny skie...

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocne...

wtorek, 05 stycznia 2021

Prokurator Generalny staje w obronie praw konsumenta – skarga nadzwyczajna od pr...

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocne...

poniedziałek, 04 stycznia 2021

Utracił mieszkanie pomimo pozbawienia wykonalności bankowego tytułu egzekucyjneg...

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocne...

czwartek, 31 grudnia 2020

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od postanowienia sądu dotyczącego od...

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od postanowie...

środa, 30 grudnia 2020

Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego – wątpliwości co do opinii...

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od wyroku Sądu...

piątek, 11 grudnia 2020

Sprzedaż udziału w krakowskiej kamienicy na podstawie nieważnego pełnomocnictwa ...

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocne...

wtorek, 08 grudnia 2020

Prokuratura nie ustaje w działaniach podejmowanych w celu ochrony osób pokrzywdz...

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie podejmują liczne czynności zmierzające do ochrony os...

poniedziałek, 30 listopada 2020

Kwota zabezpieczenia pożyczki stukrotnie przewyższyła należność główną – Prokura...

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w ...

środa, 25 listopada 2020

Kolejne działania Prokuratury dotyczące uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia...

Początkiem tygodnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjn...

piątek, 16 października 2020

Precedensowa seria skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego od sądowych naka...

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego 11 skarg nadzwyczajnych od sądowy...