Działalność cywilna i administracyjna

wtorek, 20 kwietnia 2021

Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie dotyczącej praw ...

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od prawomocneg...

piątek, 16 kwietnia 2021

Bank zażądał ponad 778 tysięcy złotych, pomimo tego że kredyt wzięto na niecałe ...

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłat...

czwartek, 15 kwietnia 2021

Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego – Sąd Najwyższy uchylił or...

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od prawomocneg...

czwartek, 01 kwietnia 2021

Organ rentowy oraz sąd błędnie zinterpretowały przepisy i pozbawiły mężczyznę na...

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Okręgowego w E...

wtorek, 30 marca 2021

Pozaodsetkowe koszty w wysokości 100 % kwoty pożyczki – Prokurator General...

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłat...

wtorek, 23 marca 2021

Skarga nadzwyczajna od wyroku skazującego dziennikarzy

Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Okręgowego w Wars...

poniedziałek, 15 marca 2021

12 skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego mających na celu ochronę praw na...

Prokurator Generalny skierował już 12 skarg nadzwyczajnych od orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku, kt...

wtorek, 09 marca 2021

Sąd błędnie uznał, że pełnomocnik nie dołączył oryginału pełnomocnictwa do apela...

Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną od postanowienia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z ...

poniedziałek, 08 marca 2021

Ponad 50 skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego od sądowych nakazów zapłat...

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro kieruje do Sądu Najwyższego kolejne skargi nadzwyczajne od sądo...

wtorek, 02 marca 2021

Hipoteka przymusowa na ponad 27 mln złotych – Prokurator Generalny kieruje kolej...

Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego kolejne skargi nadzwyczajne od prawomocnych postanow...