środa, 04 lipca 2018

Prokurator skierował skargę kasacyjną w sprawie Huty Miedzi Głogów

Prokurator skierował skargę kasacyjną w sprawie Huty Miedzi Głogów

Prokurator z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu 2 lipca 2018 roku do Naczel-nego Sądu Administracyjnego zaskarżył skargą kasacyjną wyrok dotyczący Huty Miedzi Głogów.

Doszło do naruszenia prawa procesowego i materialnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 13 marca 2018 roku oddalił skargę Stowarzyszenia Samoobrona Ekologiczna Rolników „Pronatura” z siedzibą w Głogowie na decyzję Ministra Środowiska z 2017 roku o utrzymaniu w mocy decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego zamieniającej pozwolenie zintegrowane dla KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie funkcjonowania Huty Miedzi Głogów.

Prokurator nie zgodził się z przyjętym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stanowiskiem, że oddziaływanie nowych instalacji – tj. pieca prażalniczego i węzła rezerwowych agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania – nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażać życiu albo zdrowiu ludzi.

W złożonej skardze kasacyjnej prokurator podniósł, że doszło do naruszenia przepisów prawa procesowego i materialnego.

Standard jakości środowiska nie jest dochowany

W ocenie prokuratora Sąd niezasadnie przyjął, że eksploatacja nowych instalacji i urządzeń objętych zintegrowanym zezwoleniem, nie powoduje przekroczenia standardów emisyjnych, jak również pogorszenia stanu środowiska oraz zagrożenia dla ludzi. Od kilku lat Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska odnotowuje bowiem przekroczenie dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych dla zdrowia w postaci arsenu. Przekroczony w 2017 roku poziom arsenu w powietrzu o 504% jest niepodważalnym dowodem, że standard jakości środowiska faktycznie nie jest dochowany.

Interes społeczny wymaga, by w postępowaniu administracyjnym zostały wyjaśnione w sposób dogłębny wszelkie budzące wątpliwości kwestie. Istotne jest, by warunki funkcjonowania nowych instalacji huty dostosowane zostały do wymagań środowiskowych – podkreślił w skardze kasacyjnej prokurator z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Złożoną skargą kasacyjną prokurator domaga się uchylenia zaskarżonego wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie z 13 marca 2018 roku i przekazania temu Sądowi sprawy do ponownego rozpoznania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-07-04
Data udostępnienia informacji: 2018-07-03
Liczba odsłon: 3 112