środa, 05 grudnia 2018

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skutecznie zaskarżyła 19 uchwał organów samorządowych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skutecznie zaskarżyła 19 uchwał organów samorządowych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zaskarżył w 2018 roku łącznie 21 tożsamych przedmiotowo uchwał organów samorządu lokalnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym uchwałę Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr X/83/15 z 2 grudnia 2015 roku, wnosząc o stwierdzenie nieważności jej przepisów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał dotąd 19 takich skarg, przychylając się do argumentacji prokuratury.

Czego dotyczyła uchwała Rady Miejskiej w Łabiszynie

Uchwałą Nr X/83/15 z 2 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Łabiszynie określiła obowiązujące na terenie Gminy Łabiszyn wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

W stanowiących załączniki do uchwały formularzach przeznaczonych dla podatników zawarto m.in. sformułowania w postaci wzorów oświadczeń o treści: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”.

Istotne naruszenie przepisów prawa

Prokurator zrzucił istotne naruszenie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a także:

  • art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  • art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym,
  • art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym,

Zdaniem skarżącego, wprowadzenie do formularzy podatkowych zapisów zawierających oświadczenia podatnika o znajomości przepisów o odpowiedzialności karnoskarbowej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością odbyło się bowiem bez stosownego umocowania prawnego (tzw. upoważnienia ustawowego).

Wyrokiem z 11 września 2018 roku (sygn. akt I SA/Bd 448/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uwzględnił argumenty prokuratora stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej kwestionowane postanowienia załączników. Sąd podzielił pogląd, że będące podstawą podjętej uchwały przepisy prawa tj. regulacje ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw podatkowych, nie dają radzie gminy uprawnienia do nakładania na podatników obowiązku składania w deklaracjach i informacjach podatkowych oświadczeń o znajomości przepisów dotyczących zasad odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych.

Zawarte w nich informacje mają służyć jedynie wymiarowi i uzyskaniu przez gminę podatków lokalnych, nie zaś ewentualnemu pociągnięciu podatników do odpowiedzialności karnej skarbowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, że upoważnienie do uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia musi wynikać z ustawy, na podstawie której prowadzone jest postępowanie, nie może go więc kreować akt rangi podstawowej, jakim jest uchwała rady gminy.

Kolejne skargi

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy, powołując się na analogiczną argumentację, zaskarżył w 2018 roku łącznie 21 tożsamych przedmiotowo uchwał organów samorządu lokalnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. Rady Miejskiej w Świeciu, Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, Rady Miejskiej w Kruszwicy, Rady Miejskiej w Kcyni, Rady Miejskiej w Pakości, Rady Miejskiej w Nowem, Rady Gminy Lubiewo, Rady Gminy Lniano, Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, Rady Gminy Osielsko, Rady Gminy Bukowiec, Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, Rady Gminy w Gniewkowie, Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, Rady Gminy Warlubie).

Badanie legalności i ewentualne zaskarżanie uchwał organów samorządu lokalnego jest jednym z istotnych przejawów aktywności prokuratury w tzw. sferze „pozakarnej, do której należy podejmowanie środków zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa m.in. w postępowaniach administracyjnych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-05
Data udostępnienia informacji: 2018-12-06
Liczba odsłon: 1 914