wtorek, 16 sierpnia 2016

Sąd Najwyższy o przerwaniu biegu terminu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody

Sąd Najwyższy o przerwaniu biegu terminu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody

Postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, które toczy się po stwierdzeniu nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia własności czasowej nieruchomości objętej dekretem z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), nie przerywa biegu terminu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej nieustanowieniem tego prawa unieważnioną decyzją (art. 123 par. 1 pkt 1 kodeksu cywilnego).

Taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w sprawie o sygnaturze akt III CZP 14/16.

Podjęta przez Sąd Najwyższy uchwała w pełni jest zgodna z pisemnym stanowiskiem prokuratora Prokuratury Krajowej skierowanym do Sądu Najwyższego oraz stanowiskiem prokuratora zaprezentowanym podczas rozprawy przed Sądem Najwyższym.

Uchwała Sądu Najwyższego oraz działania podjęte przez prokuraturę nie tylko usuwają istniejące wątpliwości interpretacyjne w orzecznictwie sądowym. Mogą one mieć również pozytywne skutki dla budżetu Państwa.

Stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej zajęte w tej sprawie było zgodne ze stanowiskiem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa reprezentującej pozwany Skarb Państwa – Wojewodę Mazowieckiego.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-08-16
Data udostępnienia informacji: 2016-08-16
Liczba odsłon: 2 034