Działalność cywilna i administracyjna

piątek, 09 września 2016

Prokuratorzy zaskarżają uchwały przewidujące opłaty za parkowanie w soboty

Prokuratura Regionalna w Gdańsku zleciła podległym jednostkom analizę uchwał organów samorządu teryt...

środa, 24 sierpnia 2016

Prokuratorzy przeciw bezprawnemu pobieraniu opłat za parkowanie

Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej, działając na polecenie Zastępcy Prokuratora ...

czwartek, 18 sierpnia 2016

Prokuratura składa pozwy w imieniu klientów parabanku

Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie doprowadzenia nie mniej niż 68 tysięcy ...

wtorek, 16 sierpnia 2016

Sąd Najwyższy o przerwaniu biegu terminu przedawnienia roszczenia o naprawienie ...

Postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, które toczy się po stwier...

poniedziałek, 11 lipca 2016

Prokuratorzy w obronie eksmitowanej rodziny

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował do Sądu Rejonowego w Limanowej powództwo przeciwegzekucy...

piątek, 08 lipca 2016

Skuteczna skarga Prokuratora Generalnego w sprawie błędu medycznego

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Prokuratora Generalnego i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego ...

środa, 06 lipca 2016

Prokuratorzy w obronie osób, które utraciły swoje mieszkania

Prokuratorzy będą składali pozwy mające na celu przywrócenie prawa własności nieruchomości np. miesz...

środa, 22 czerwca 2016

Czy będziemy płacili za parkowanie w soboty?

Prokuratorzy będą analizowali zgodność z prawem uchwał dotyczących stref płatnego parkowanie. Jeżeli...

wtorek, 21 czerwca 2016

Prokurator w postępowaniu upadłościowym?

20 czerwca 2016 r. Zastępca Prokuratora Generalnego – Robert Hernand zwrócił się do prokuratorów z z...

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Prokurator skuteczny nie tylko w sprawach karnych

Wyrokiem z 8 marca 2016 r. sąd, po rozpoznaniu pozwu Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe,  pozb...