Działalność cywilna i administracyjna

środa, 25 stycznia 2017

Prokuratura pomogła chorej kobiecie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia rozpoznał pozew Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu i zasą...

piątek, 30 grudnia 2016

Prokurator weźmie udział w sprawie o stwierdzenie rażącego naruszenia obowiązków...

Sąd Okręgowy w Szczecinie zgodził się z argumentacją przedstawioną przez prokuratora z Prokuratury O...

piątek, 18 listopada 2016

Prokuratorskie działania cywilne i administracyjne związane z reprywatyzacją w W...

I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski podjął decyzję o poszerz...

wtorek, 15 listopada 2016

Skuteczna skarga kasacyjna Prokuratora Generalnego w sprawie nabycia nieruchomoś...

W przypadku nabycia własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego, rękojmia wiary public...

poniedziałek, 14 listopada 2016

Prokuratura w obronie eksmitowanej lokatorki

Elżbiecie S.-Ż., wdowie po Michale Ż., który pomagał ludziom z solidarnościowego podziemia, grozi ek...

wtorek, 25 października 2016

Sąd zgodził się z prokuraturą, że opłaty za parkowanie w soboty są nielegalne...

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 rok...

piątek, 14 października 2016

Opłaty za parkowanie w soboty pod lupą prokuratorów

Prokuratura Regionalna w Gdańsku zleciła podległym jednostkom analizę uchwał organów samorządu teryt...

poniedziałek, 10 października 2016

Prokuratorzy będą reagowali na nielegalny handel długami szpitali

W przypadku wystąpienia zdarzeń wskazujących na nieważność umowy przenoszącej wierzytelność należną ...

piątek, 09 września 2016

Prokuratorzy zaskarżają uchwały przewidujące opłaty za parkowanie w soboty

Prokuratura Regionalna w Gdańsku zleciła podległym jednostkom analizę uchwał organów samorządu teryt...

środa, 24 sierpnia 2016

Prokuratorzy przeciw bezprawnemu pobieraniu opłat za parkowanie

Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej, działając na polecenie Zastępcy Prokuratora ...