add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Działalność cywilna i administracyjna – Strona 16 – Prokuratura Krajowa

Działalność cywilna i administracyjna

wtorek, 16 sierpnia 2016

Sąd Najwyższy o przerwaniu biegu terminu przedawnienia roszczenia o naprawienie ...

Postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, które toczy się po stwier...

poniedziałek, 11 lipca 2016

Prokuratorzy w obronie eksmitowanej rodziny

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował do Sądu Rejonowego w Limanowej powództwo przeciwegzekucy...

piątek, 08 lipca 2016

Skuteczna skarga Prokuratora Generalnego w sprawie błędu medycznego

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Prokuratora Generalnego i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego ...

środa, 06 lipca 2016

Prokuratorzy w obronie osób, które utraciły swoje mieszkania

Prokuratorzy będą składali pozwy mające na celu przywrócenie prawa własności nieruchomości np. miesz...

środa, 22 czerwca 2016

Czy będziemy płacili za parkowanie w soboty?

Prokuratorzy będą analizowali zgodność z prawem uchwał dotyczących stref płatnego parkowanie. Jeżeli...

wtorek, 21 czerwca 2016

Prokurator w postępowaniu upadłościowym?

20 czerwca 2016 r. Zastępca Prokuratora Generalnego – Robert Hernand zwrócił się do prokuratorów z z...

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Prokurator skuteczny nie tylko w sprawach karnych

Wyrokiem z 8 marca 2016 r. sąd, po rozpoznaniu pozwu Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe,  pozb...

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj