Działalność cywilna i administracyjna

poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego dotycząca pozwu o zapłatę

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyc...

piątek, 12 kwietnia 2019

Skarga prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzj...

Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War...

czwartek, 11 kwietnia 2019

Po wniesieniu przez Prokuratora Generalnego skargi nadzwyczajnej Sąd Apelacyjny ...

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyc...

poniedziałek, 01 kwietnia 2019

Kolejna skarga prokuratury na uchwałę w sprawie opłat za usuwanie, holowanie i p...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 14 marca 2019 roku, uwzględniając zażalenie Prok...

piątek, 22 marca 2019

Skuteczna skarga Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na decyzję Generalnego Dyre...

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, działając w oparciu o przepisy Ustawy o prokuraturze oraz kodeksu...

czwartek, 14 marca 2019

Wyrok w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Gliwice w przedmiocie ustalenia op...

Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu skargi wniesionej przez prokuratora Prokuratury Rejon...

środa, 06 lutego 2019

Skarga nadzwyczajna – prokuratorzy dokonują szczegółowej analizy wniosków, jakie...

Możliwość kierowania skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego została wprowadzona nowelizacją ustawy...

czwartek, 31 stycznia 2019

Prokuratura zaskarża decyzje reprywatyzacyjne ustalające odszkodowanie dla nabyw...

W styczniu 2019 roku Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Wojewody Mazowieckiego dwa sp...

czwartek, 17 stycznia 2019

Skuteczne działania prokuratorów w zaskarżeniu uchwał miast, które wprowadzały z...

Prokuratorzy podejmują skuteczne działania w zaskarżaniu aktów prawa miejscowego - uchwał dotyczącyc...

czwartek, 10 stycznia 2019

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego dotycząca zadośćuczynienia dla człon...

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną. Dotyczy ona wyroku Sądu Apelacyjnego w ...