Działalność cywilna i administracyjna

poniedziałek, 01 kwietnia 2019

Kolejna skarga prokuratury na uchwałę w sprawie opłat za usuwanie, holowanie i p...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 14 marca 2019 roku, uwzględniając zażalenie Prok...

piątek, 22 marca 2019

Skuteczna skarga Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na decyzję Generalnego Dyre...

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, działając w oparciu o przepisy Ustawy o prokuraturze oraz kodeksu...

czwartek, 14 marca 2019

Wyrok w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Gliwice w przedmiocie ustalenia op...

Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu skargi wniesionej przez prokuratora Prokuratury Rejon...

środa, 06 lutego 2019

Skarga nadzwyczajna – prokuratorzy dokonują szczegółowej analizy wniosków, jakie...

Możliwość kierowania skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego została wprowadzona nowelizacją ustawy...

czwartek, 31 stycznia 2019

Prokuratura zaskarża decyzje reprywatyzacyjne ustalające odszkodowanie dla nabyw...

W styczniu 2019 roku Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Wojewody Mazowieckiego dwa sp...

czwartek, 17 stycznia 2019

Skuteczne działania prokuratorów w zaskarżeniu uchwał miast, które wprowadzały z...

Prokuratorzy podejmują skuteczne działania w zaskarżaniu aktów prawa miejscowego - uchwał dotyczącyc...

czwartek, 10 stycznia 2019

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego dotycząca zadośćuczynienia dla człon...

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną. Dotyczy ona wyroku Sądu Apelacyjnego w ...

wtorek, 08 stycznia 2019

Prokuratorzy kierują pozwy o zasądzenie zadośćuczynienia za nielegalne testowani...

Z analizy przeprowadzonej przez Prokuraturę Krajową wynika, że Prokuratura Okręgowa w Toruniu podejm...

środa, 05 grudnia 2018

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skutecznie zaskarżyła 19 uchwał organów samorz...

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zaskarżył w 2018 roku łącznie 21 tożsamych przedmiotowo uchwał orga...

wtorek, 20 listopada 2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność części uchwały...

Na rozprawie w dniu 8 listopada 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, podzielił sta...