add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Działalność cywilna i administracyjna – Strona 2 – Prokuratura Krajowa

Działalność cywilna i administracyjna

środa, 21 kwietnia 2021

Sąd Najwyższy rozpoznał skargę nadzwyczajną dotyczącą ochrony dóbr osobistych...

Dzisiaj (21 kwietnia 2021 roku) Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną wniesioną przez Prokura...

środa, 21 kwietnia 2021

Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie dotyczącej lichw...

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od prawomocneg...

wtorek, 20 kwietnia 2021

Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie dotyczącej praw ...

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od prawomocneg...

piątek, 16 kwietnia 2021

Bank zażądał ponad 778 tysięcy złotych, pomimo tego że kredyt wzięto na niecałe ...

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłat...

czwartek, 15 kwietnia 2021

Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego – Sąd Najwyższy uchylił or...

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od prawomocneg...

czwartek, 01 kwietnia 2021

Organ rentowy oraz sąd błędnie zinterpretowały przepisy i pozbawiły mężczyznę na...

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Okręgowego w E...

wtorek, 30 marca 2021

Pozaodsetkowe koszty w wysokości 100 % kwoty pożyczki – Prokurator General...

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłat...

wtorek, 23 marca 2021

Skarga nadzwyczajna od wyroku skazującego dziennikarzy

Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Okręgowego w Wars...

poniedziałek, 15 marca 2021

12 skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego mających na celu ochronę praw na...

Prokurator Generalny skierował już 12 skarg nadzwyczajnych od orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku, kt...

wtorek, 09 marca 2021

Sąd błędnie uznał, że pełnomocnik nie dołączył oryginału pełnomocnictwa do apela...

Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną od postanowienia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z ...

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj