Działalność cywilna i administracyjna

wtorek, 08 grudnia 2020

Prokuratura nie ustaje w działaniach podejmowanych w celu ochrony osób pokrzywdz...

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie podejmują liczne czynności zmierzające do ochrony os...

poniedziałek, 30 listopada 2020

Kwota zabezpieczenia pożyczki stukrotnie przewyższyła należność główną – Prokura...

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w ...

środa, 25 listopada 2020

Kolejne działania Prokuratury dotyczące uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia...

Początkiem tygodnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjn...

piątek, 16 października 2020

Precedensowa seria skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego od sądowych naka...

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego 11 skarg nadzwyczajnych od sądowy...

czwartek, 27 sierpnia 2020

Lichwiarski charakter odsetek – Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyc...

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyc...

piątek, 07 sierpnia 2020

Sąd wydał nakaz zapłaty, mimo że kredyt został spłacony – skarga nadzwyczajna Pr...

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upo...

środa, 05 sierpnia 2020

Kolejne działania prokuratury w walce z lichwą – Prokurator Generalny wniósł ska...

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyc...

piątek, 31 lipca 2020

Fundusz Inwestycyjny nie mógł wstąpić w prawa banku i nastąpiło przedawnienie ro...

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicac...

środa, 29 lipca 2020

Zawyżona podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne – skarga nadzwyczaj...

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warsza...

środa, 27 maja 2020

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od sądowego wyroku orzekającego eksm...

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego ...