Działalność cywilna i administracyjna

czwartek, 21 czerwca 2018

Opłaty za holowanie nie mogą być wyższe, od rzeczywistych kosztów usuwania i prz...

Z danych zebranych przez Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej wynika, że w aktach ...

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął wątpliwości dotyczące opłat za pobyt w...

Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego, podjął w dniu 11 czerw...

poniedziałek, 11 czerwca 2018

Sprzeciw prokuratora w sprawie reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ulicy...

Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w...

czwartek, 07 czerwca 2018

Sprzeciw prokuratora w sprawie reprywatyzacji gruntu położonego przy Placu Defil...

Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w War...

piątek, 01 czerwca 2018

Prokuratura podejmie kroki cywilnoprawne w związku z „awaryjnym zrzutem ścieków&...

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo dotyczące tzw. „awaryjnego zrzutu ścieków" do Motła...

wtorek, 08 maja 2018

Kolejne decyzje reprywatyzacyjne Prezydenta m. st. Warszawy zaskarżone przez wro...

W kwietniu 2018 roku prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zaskarżył, sprzeciwem skierowan...

wtorek, 10 kwietnia 2018

Wniosek prokuratora o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność

Prokurator Okręgowy w Gliwicach 9 kwietnia 2018 roku wniósł o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowo...

piątek, 30 marca 2018

Prokurator skutecznie zaskarżył uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie p...

Rada Powiatu Nakielskiego uchwałą z 26 października 2016 roku określiła wysokość opłat za usunięcie...

czwartek, 29 marca 2018

Sprzeciw prokuratora w sprawie reprywatyzacji warszawskiej nieruchomości przy ul...

Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w War...

czwartek, 22 marca 2018

Prokuratorzy skutecznie reagują na proceder nielegalnego handlu długami szpitali...

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił powództwo spółki Magellan S.A. w Łodzi przeciwko Szpitalowi Klini...