Działalność cywilna i administracyjna

czwartek, 10 sierpnia 2017

Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągow...

Organy stanowiące gminy, do uchwał, a więc aktów prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia...

czwartek, 13 lipca 2017

Uchwała NSA na wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie kosztów postępowania...

Nie można obciążyć kosztami postępowania prokuratora, który działając na prawach strony na podstawie...

poniedziałek, 03 kwietnia 2017

Pozew prokuratora w sprawie warszawskiej nieruchomości przy ulicy Stalowej 25

Prokuratura podejmuje szereg działań, które mają na celu zapobieżenie bezprawnym skutkom tzw. dzikie...

piątek, 31 marca 2017

Szkolenie dla prokuratorów z zakresu prawa upadłościowego i egzekucyjnego

Wczoraj (30 marca 2017 roku) w Prokuraturze Krajowej odbyło się szkolenie dla prokuratorów z zakresu...

czwartek, 23 marca 2017

Apteki, które uczestniczą w odwróconym łańcuchu dystrybucji leków, będą zamykane...

Prokurator, który w toku postępowania przygotowawczego uzyska informacje, że apteka naruszyła zakaz ...

poniedziałek, 13 marca 2017

Próba reprywatyzacji nieruchomości warszawskiej przez reaktywowaną przedwojenną ...

Prokuratura podejmuje szereg działań, które mają zapobiegać bezprawnym próbom reprywatyzacji warszaw...

piątek, 10 marca 2017

Kolejny sprzeciw prokuratora w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości...

Prokuratura podejmuje szereg działań, które mają na celu zapobieżenie bezprawnym skutkom tzw. dzikie...

czwartek, 02 marca 2017

Prokuratorzy będą występowali przeciwko osobom i instytucjom, które używają niep...

Prokuratorzy mają obowiązek ustalenia, czy w poszczególnych Sądach obecnie toczą się postępowania do...

środa, 22 lutego 2017

Prokuratorzy biorą aktywny udział w postępowaniach dotyczących przysposobienia m...

Prokuratorzy mają obowiązek bieżącego monitorowania wszystkich postępowań sądowych o przysposobienie...

wtorek, 07 lutego 2017

Niedopuszczalne jest zarejestrowanie w Polsce małżeństwa zawartego przez osoby t...

W Polsce coraz częściej pojawiają się przypadki wniosków o rejestrację w księgach stanu cywilnego ak...