wtorek, 20 listopada 2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność części uchwały Rady Miejskiej Wrocławia dotyczącej wysokości opłat za usuniecie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność części uchwały Rady Miejskiej Wrocławia dotyczącej wysokości opłat za usuniecie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych

Na rozprawie w dniu 8 listopada 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, podzielił stanowisko prokuratora wyrażone w skardze i stwierdził nieważność § 1 - załącznika nr 1 zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 roku, nr XL VIII/1126/17 z dnia 23.11.2017r. (sygn. III SA/Wr 399/18).

Skarga prokuratury

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w dniu 11 lipca 2018 roku wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr XL VIII/1126/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r. poz. 5017).

Opłaty nie uwzględniały rzeczywistych kosztów za usuwanie i przechowywanie pojazdów

Zdaniem prokuratora przyjęte przez Radę Miejską Wrocławia stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów były zbyt wysokie, oscylujące w górnych granicach stawek maksymalnych, ustalonych przez Ministra Finansów i nie uwzględniały, wbrew przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1260), rzeczywistych kosztów powyższych usług na terenie powiatu, które kształtowały się na niższym poziomie.

Prokurator wskazał, że jakkolwiek przepis ustawy zakreślił maksymalną wysokość opłat za realizację powyższego zadania, to jednocześnie wyraźnie ograniczył swobodę rady powiatu poprzez sformułowanie kryteriów, którymi musi się ona kierować przy ustalaniu wysokości opłat, w tym wypadku – kryterium rzeczywistych kosztów realizacji zadania.

Odpowiedź na skargę

W odpowiedzi na skargę Rada Miejska Wrocławia wskazała, że przygotowany zostały projekt uchwały zmieniającej, której wejście w życie spowoduje bezprzedmiotowość skargi prokuratora.

Zmiany wysokości opłat

W istocie, uchwałą nr LX/1426/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku Rada Miejska Wrocławia zmieniła uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVIII/1126/17 w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 4104). Niniejszą zmianą wprowadzono nowe opłaty z dniem  12 września 2018 roku.

Działania prokuratury w celu umożliwienia dochodzenia roszczeń

Mimo podjęcia uchwały zmieniającej kwestionowane stawki, prokurator złożonej skargi nie cofnął, wskazując, że unieważnienie zaskarżonych przepisów rodzi skutki dalej idące – a mianowicie powoduje ich nieważność od daty wejścia w życie. Otwiera to drogę do dochodzenia roszczeń przez osoby, które wpłaciły zawyżone kwoty opłat.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-20
Data udostępnienia informacji: 2018-11-19
Liczba odsłon: 32 505