czwartek, 14 marca 2019

Wyrok w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Gliwice w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg

Wyrok w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Gliwice w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg

Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu skargi wniesionej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód, stwierdził wyrokiem nieważność uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2017 roku numer XXXII/725/2017 w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg.

Co dokładnie zarzucono uchwale

Zdaniem prokuratora, uchwała naruszyła art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, bowiem nie uwzględniono rzeczywistych kosztów, jakie ponosiła gmina, a osoby wnoszące opłaty były zobowiązane do poniesienia kosztów wysokości znacznie zawyżonej.

Jak wskazał prokurator, umowy zawarte przez Urząd i związane z wykonywaniem uchwały opiewają na niższe kwoty, nadto nie doszło do zawarcia umowy co do pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Wniosek o oddalenie skargi

Prezydent Miasta Gliwice wniósł o oddalenie skargi i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, wskazał w uzasadnieniu, że nie wszystkie usunięte z drogi pojazdy zostaną odebrane przez właścicieli, a jedynie wówczas wysokość kosztów mogłaby być zrównoważona z nawiązką środkami z opłat. Nieodebranie pojazdu generuje zaś koszty, praktycznie bez szans ich odzyskania.

Sąd podzielił stanowisko prokuratury

Stwierdzając nieważność uchwały, Sąd Administracyjny podzielił stanowisko prokuratury, że zawyżone koszty usunięcia i przechowywania pojazdów, wyższe niż ustalone w umowach z firmami holującymi pojazdy (o ok. 20% niż wysokość wynagrodzenia wykonawcy umów), oznaczają bezpodstawne obciążenie takimi opłatami obywateli.

Mimo tego, że w wielu przypadkach koszty te nie będą mogły zostać przez urząd wyegzekwowane, choćby w przypadku pojazdów, które nie zostaną przez właścicieli odebrane, to nie można pozwolić na przerzucanie takich kosztów na inne osoby.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-14
Data udostępnienia informacji: 2019-03-13
Liczba odsłon: 775