wtorek, 17 marca 2015

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Najistotniejsze wyroki ETPCz w sprawach polskich wiążących się z działalnością prokuratury

Art. 2 – prawo do życia

 1. Dzieciak, skarga nr 77766/01, 9 grudnia 2008 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność śmierci osoby tymczasowo aresztowanej na skutek braku odpowiedniej opieki lekarskiej).
 2. Mojsiejew, skarga nr 11818/02, 24 marca 2009 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność zgonu w izbie wytrzeźwień).
 3. Byrzykowski, skarga nr 11562/99, 27 czerwca 2006 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność śmierci w szpitalu na skutek komplikacji okołoporodowych).
 4. Wasilewska i Kałucka, skarga nr 28975/04 i 33406/04, 23 lutego 2010 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność śmierci w wyniku strzałów oddanych przez policję w trakcie próby zatrzymania).
 5. Jasińska, skarga nr 28326/05, 1 czerwca 2010 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność samobójstwa więźnia).
 6. Weber i inni, skarga nr 23039/02, 27 kwietnia 2010 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność zgonu z nieznanej przyczyny).
 7. Przemyk, skarga 22426/11, 17 września 2013 (nieprzeprowadzenie skutecznego postępowania karnego na okoliczność pobicia przez policję ze skutkiem śmiertelnym).
 8. Olszewscy, skarga nr 99/12, 3 listopada 2015 (nieprzeprowadzenie skutecznego postępowania karnego na okoliczność zgonu syna skarżących)

Art. 3 – zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania

 1. Wenerski, skarga nr 44369/02, 20 stycznia 2009 (niezapewnienie odpowiedniej opieki medycznej osobie pozbawionej wolności).
 2. Andrzej Wierzbicki, skarga nr 48/03, 19 stycznia 2010 (niezapewnienie odpowiedniej opieki medycznej osobie pozbawionej wolności).
 3. Wiktorko, skarga nr 14612/02, 31 marca 2009 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność poniżającego traktowania w izbie wytrzeźwień).
 4. Pieniak, skarga nr 19616/04, 24 lutego 2009 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność pobicia przez policję osoby zatrzymanej).
 5. Lewandowski i Lewandowska, skarga nr 15562/02, 13 stycznia 2009 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność pobicia przez policję osoby zatrzymanej).
 6. Dzwonkowski, skarga nr 46702/99, 12 kwietnia 2007 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność pobicia przez policję osoby zatrzymanej).
 7. Mrozowski, skarga nr 9258/04, 12 maja 2009 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność pobicia przez policję osoby zatrzymanej).
 8. Rachwalski i Ferenc, skarga nr 47709/99, 28 lipca 2009 (nieuzasadnione użycie siły przez policję).
 9. Polanowski, skarga 16381/05, 27 kwietnia 2010 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność pobicia przez policję osoby zatrzymanej).
 10. Karbowniczek, skarga 22339/08, 27 września 20111 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność pobicia przez policję osoby zatrzymanej).
 11. Al Nashiri, skarga 28761/11, 24 lipca 2014 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność stosowania tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania).
 12. M.C., skarga nr 23692/09, 3 marca 2015 (nieprzeprowadzenie skutecznego postępowania karnego w sprawie znęcania się nad współosadzonym).

Art. 5 – prawo do wolności

 1. Gębura, skarga nr 63131/00, 6 marca 2007 (art. 5§1, zwłoka w zwolnieniu skazanego z zakładu karnego).
 2. Mamełka, skarga nr 16761/07, 17 kwietnia 2012 (art. 5§1, zwłoka w zwolnieniu skazanego z zakładu karnego).
 3. Trzaska, skarga nr 25792/94, 11 lipca 2000 (art. 5§3, nadmierna długość tymczasowego aresztowania).
 4. Celejewski, skarga nr 17584/04, 4 maja 2006 (art. 5§3, nadmierna długość tymczasowego aresztowania w sprawie dotyczącej przestępczości zorganizowanej, brak wystarczających podstaw długości aresztowania). 
 5. Kauczor, skarga nr 45219/06, 3 lutego 2009 (art. 5§3, nadmierna długość tymczasowego aresztowania jako problem systemowy).
 6. Rybacki, skarga nr 52479/99, 13 stycznia 2009 (art. 5§3, nadmierna długość tymczasowego aresztowania w sprawie dotyczącej przestępczości zorganizowanej, brak należytej staranności organów prowadzących postępowanie).
 7. Kumenda, skarga nr 2369/09, 8 czerwca 2010 (art. 5§3, nadmierna długość tymczasowego aresztowania w sprawie dotyczącej przemocy domowej, brak wystarczających podstaw długości aresztowania).
 8. Chruściński, skarga nr 22755/04, 6 listopada 2007 (art. 5§4, brak dostępu podejrzanego do akt postępowania przygotowawczego).
 9. Włoch, skarga 33475/08, 10 maja 2011 ((art. 5§ 5, prawo do odszkodowania za niesłuszne aresztowanie).

Art. 6 – prawo do rzetelnego procesu

 1. Kudła, skarga nr 30210/96, 26 października 2000 (art. 6§1, przewlekłość postępowania karnego).
 2. Garlicki, skarga nr 36921/07, 14 czerwca 2011 (art. 6§2, naruszenie zasady domniemania niewinności w związku z publiczną wypowiedzią przedstawiciela władz państwowych).
 3. Rybacki, skarga nr 52479/99, 13 stycznia 2009 (art. 6 § 1 w zw. z art. 6 § 3 (c), ograniczenia w kontaktach z obrońcą w czasie śledztwa).
 4. Adamkiewicz, skarga nr 54729/00, 2 marca 2010 (art. 6 § 3 (c), ograniczenia w kontaktach z obrońcą, niezapewnienie obecności obrońcy we wstępnej fazie postępowania, ograniczenia w dostępie do akt postępowania).
 5. Płonka, skarga nr 20310/02, 31 marca 2009 (art. 6 § 1 w zw. z art. 6 § 3, niezapewnienie podejrzanej obecności obrońcy przy pierwszym przesłuchaniu w postępowaniu przygotowawczym i wykorzystanie złożonych w takich warunkach wyjaśnień jako podstawy skazania).
 6. Adamkiewicz, skarga nr 54729/00, 2 marca 2010 (art. 6 § 3 (c),
 7. W.S., skarga nr 21508/02, 19 czerwca 2007 (art. 6 § 1 w zw. z art. 6 § 3 (d), brak przesłuchania w procesie karnym ofiary przestępstwa seksualnego i brak po stronie oskarżonego możliwości zadania jej pytań).
 8. Demski, skarga nr 22695/03, 4 listopada 2008 (art. 6 § 1 w zw. z art. 6 § 3 (d), brak po stronie oskarżonego możliwości zadania pytań ofierze przestępstwa seksualnego).
 9. Stankiewicz, skarga nr 46917/99, 6 kwietnia 2006 (art. 6 § 1, odmowa zasądzenia na rzecz skarżących kosztów procesu poniesionych przez nich w związku z postępowaniem zakończonym oddaleniem powództwa wniesionego przeciwko nim przez prokuratora działającego na rzecz Skarbu Państwa).

Art. 8 – prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Klamecki nr 2, skarga nr 31583/96, 3 kwietnia 2003 (cenzura korespondencji osoby tymczasowo aresztowanej i zakaz widzeń z żoną).
 2. Matwiejczuk, skarga nr 37641/97, 2 grudnia 2003 (cenzura korespondencji osoby tymczasowo aresztowanej).
 3. Różański, skarga nr 55339/00, 18 maja 2006 (dyskrecjonalność działania prokuratora w sprawie dotyczącej ustalenia pochodzenia dziecka).
 4. Solska i Rybicka, skarga nr 30491/17 i 31083/17, 20 września 2018 (postanowienie prokuratora o zarządzeniu wyjęcia zwłok z grobu).

Art. 46 – moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 1. Kauczor, skarga nr 45219/06, 3 lutego 2009 (obowiązek podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemu systemowego nadmiernej długości tymczasowego aresztowania).

Tłumaczenia wymienionych wyroków ETPCz znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (link) 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Robert Kucharski
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2016-02-25
Data udostępnienia informacji: 2011-10-24
Liczba odsłon: 23 965

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj