czwartek, 19 lutego 2015

Opracowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5 Konwencji)

http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_POL.pdf

Zatrzymanie przez policję oraz pomoc adwokata

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Police_arrest_POL.pdf

Wydalenia i ekstradycje

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Expulsions_Extraditions_POL.pdf

Mowa nienawiści

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_POL.pdf

Rola prokuratora w postepowaniach innych niż karne w orzecznictwie ETPCz

http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_prosecutor_ENG.pdf

Prawo do rzetelnego procesu sądowego (aspekt karny)

http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf

Prawo do rzetelnego procesu sądowego (aspekt cywilny)

http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_POL.pdf

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-12
Data udostępnienia informacji: 2015-02-19
Liczba odsłon: 7 380