add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – Prokuratura Krajowa

„Niebieska Linia” 800-12-00-02

czynny przez całą dobę

Dzwoniąc pod nr 800-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2016 roku w każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 22.00 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (pod numerem infolinii 801 120-002) prowadzone są konsultacje w języku angielskim a w każdy wtorek od godziny 18.00 o 22.00 – w języku rosyjskim. Dzwoniąc pod numer infolinii można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 

NOWA OFERTA DLA OSÓB GŁUCHYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH

Od 1 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchamia (pilotażowo) w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPE (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

 

TELEFONICZNA PORADNIA PRAWNA

22/666-28-50 – poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00

800-120-002 – środa, godz. 18.00-22.00

Opłata za połączenie z numerem 22/666-28-50 za każdą minutę połączenia, zgodnie z posiadanym przez Państwa taryfikatorem.

 

PORADNIA E-MAILOWA

Można do nas pisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

INTERWENCJE W SPRAWACH PRZEMOCY W RODZINIE

pisemny lub/i telefoniczny kontakt z placówkami zajmującymi się przemocą w rodzinie na terenie zamieszkania osoby pokrzywdzonej.

 

INTERWENCJE WOBEC OSÓB SKAZANYCH ZA PRZEMOC W RODZINIE, KTÓRE NADAL KRZYWDZĄ SWOICH NAJBLIŻSZYCH

Celem  interwencji jest zapewnienie skuteczniejszej pomocy i bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy ze strony osób uprzednio skazanych za przemoc w rodzinie lub groźbę jej użycia, poprzez doprowadzenie do zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub odwołania warunkowego zwolnienia.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-01-25
Data udostępnienia informacji: 2017-01-25
Liczba odsłon: 53 315

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj