add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Pokrzywdzeni przestępstwem – Prokuratura Krajowa

Realizacja projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” została zainicjowana podpisaniem umowy o dofinansowanie pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości i Komisją Europejskiej. Ideą, która przyświecała powstaniu projektu skierowanego do ofiar przestępstw, była chęć stworzenia zintegrowanego systemu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

Działalność Sieci jest możliwa dzięki odbywającej się na wielu poziomach współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się pomocą osobom pokrzywdzonym. Ich celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia ofierze przestępstwa oraz przywrócenie jej do stanu emocjonalnego sprzed traumatycznego wydarzenia.

Podstawowym ogniwem Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw są Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działające na terenie całego kraju. Obecnie funkcjonuje 16 Ośrodków Pomocy. W celu zapewnienia ogólnodostępności niektóre z Ośrodków utworzyły filie na terenie województw, na których działają (województwa kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie, zachodniopomorskie).

Ośrodek zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W tym celu podejmuje działania mające służyć nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania związane z pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

OPOPP działają w zakresie:

  • bezpłatnego poradnictwa prawnego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin, bezpłatnego poradnictwa psychologicznego wraz z pomocą psychologiczną, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin,
  • bezpłatnego wsparcia socjalnego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin,
  • wsparcia wolontariuszy w zakresie tzw. opiekuna ofiary,
  • prowadzenia bazy instytucji świadczących pomoc specjalistyczną dla określonych kategorii ofiar przestępstw i udzielania wszechstronnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej,
  • tworzenia sieci pomocy ofiarom przestępstw na terenie województwa (sieć regionalna, lokalna), na którym działa Ośrodek,
  • prowadzenia współpracy z OPOPP w innych województwach, tworząc Ogólnokrajową Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw,
  • prowadzenia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, Policji, wymiaru sprawiedliwości, służbami pomocy społecznej, szkołami, szpitalami oraz organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i innymi w zakresie świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-08-04
Data udostępnienia informacji: 2014-08-01
Liczba odsłon: 59 021

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj