add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sposób przyjmowania i załatwiania spraw – Prokuratura Krajowa
poniedziałek, 29 marca 2010

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Pisma oraz dokumentację można składać w biurze podawczym Prokuratury Krajowej lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu: 48 (22) 12 51 867, poczty elektronicznej: biuro.podawcze@pk.gov.pl, a także ustnie do protokołu. Wnoszone skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji interesanta.

Prokuratorzy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Prezydialnego przyjmują interesantów sprawach skarg i wniosków w dni robocze w poniedziałek w godz. od 13.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00.

We wskazanych godzinach prokuratorzy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Prezydialnego udzielają telefonicznie i osobiście informacji dotyczących przyjmowania skarg i wniosków. W toku rozmowy poucza się interesanta, że skarga lub wniosek może być złożony jedynie w sposób określony w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać te informacje publikuje się na stronie internetowej Prokuratury Krajowej www.pk.gov.pl w zakładce Kontakt skargi i wnioski.

Przyjęcia interesantów przez Zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcę Prokuratora Krajowego w sprawach skarg i wniosków odbywają się w Prokuraturze Krajowej w każdy poniedziałek (od dnia 6 czerwca 2016 r.) w godzinach od 15.00 do 17.00 wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu, jego potwierdzeniu i powiadomieniu interesanta.

Osoby zainteresowane osobistym przyjęciem przez Zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcę Prokuratora Krajowego przedstawiają przedmiot skargi lub wniosku wyłącznie w formie pisemnej.

Koszty związane ze złożeniem skargi lub wniosku nie są pokrywane przez Prokuraturę Krajową.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Adminstrator
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2016-09-20
Data udostępnienia informacji: 2013-07-22
Liczba odsłon: 41 792

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj