Sprawozdania i statystyki

piątek, 09 października 2009

Sprawozdanie z działalnosci prokuratury za I półrocze 2009 r.

Sprawozdanie z działalnosci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczace ewidencji s...

wtorek, 15 września 2009

Sprawy z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych – I półrocze 2009 r.

Wyciąg ze sprawozdania dotyczącego spraw prowadzonych w I półroczu 2009r. w jednostkach organizacyjn...

środa, 26 sierpnia 2009

Sprawy z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych – 2007 r.

Wyciąg ze sprawozdania dotyczącego spraw prowadzonych w 2007r. w jednostkach organizacyjnych prokura...

środa, 26 sierpnia 2009

Sprawy z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych – I półrocze 2008 r.

Wyciąg ze sprawozdania dotyczącego spraw prowadzonych w I półroczu 2008r. w jednostkach organizacyjn...

środa, 26 sierpnia 2009

Sprawy z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych – 2008 r.

Wyciąg ze sprawozdania dotyczącego spraw prowadzonych w 2008 r. w jednostkach organizacyjnych prokur...

piątek, 10 października 2008

Wydziały Zamiejscowe Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Kr...

Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji s...

piątek, 22 lutego 2008

Sprawozdania z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z...

Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji s...

środa, 06 lutego 2008

Wydziały Zamiejscowe Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Kr...

Sprawozdanie powszechnych jednostek prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych pro...